Przedłużenie terminu nadsyłania zdjęć do 18 października 2013r.

Drukuj

W związku ze zgłaszanymi wcześniej problemami technicznymi na stronie internetowej www.foto.dobrawidawa.pl, powodującymi brak możliwości przesyłania zdjęć w IV edycji Fotokonkursu „Poznaj Skarby Dobrej Widawy” 2013, Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa informuje o przedłużeniu terminu składania prac do dnia 18 października 2013 r. (włącznie), dając tym samym możliwość wykonania i nadesłania ciekawych fotografii o tematyce konkursowej wszystkim zainteresowanym.


Fotokonkurs realizowany jest w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Na konkurs można nadsyłać prace w kategoriach takich jak:

- natura,

- kultura w regionie,

- produkt lokalny.


Uczestnicy mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego i zamieścić zdjęcia bezpośrednio na stronie internetowej www.foto.dobrawidawa.pl.


Serdecznie zapraszamy miłośników fotografowania, do skorzystania z dodatkowego czasu na wyszukanie niebanalnego tematu i przysłanie prac na konkurs, a tych którzy już nadesłali zdjęcia prosimy o cierpliwość. Dziękujemy.