Zapraszamy do udziału w FOTOKONKURSIE 2014

Drukuj

Jeżeli chcesz pochwalić się swoimi zdjęciami nawiązującymi do kategorii konkursu i przy tej okazji wziąć udział w dobrej zabawie, skorzystaj z naszego zaproszenia i zgłoś swoje prace w V-tej już edycji fotokonkursu "Poznaj Skarby Dobrej Widawy" 2014.

Fotokonkurs jest realizowany w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na konkurs można nadsyłać prace w następujących kategoriach:

Uczestnicy mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego i zamieścić zdjęcia bezpośrednio na stronie internetowej www.foto.dobrawidawa.pl.

Nabór fotografii będzie trwał do 24 października 2014 r.

Udział w konkursie automatycznie oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz przeniesienie na rzecz Stowarzyszenia praw autorskich do zgłoszonych zdjęć w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej, organizacji wystawy pokonkursowej, wernisażu, umieszczeniu na stronach internetowych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa serdecznie zaprasza wszystkich miłośników fotografowania do wzięcia udziału w konkursie.

Najlepsze zdjęcia – jak co roku – będą wystawiane w wędrującej galerii po obszarze 9 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Dobra Widawa.